FUNDAMENTALS OF COMP SC 204111
LECTURER
Link
Ratsameetip Wita
Samerkae Somhom
Areerat Trongratsameethong

 

    ลิขสิทธิ์ 2010 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนลิขสิทธิ
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50202 โทรศัพท์ 0-5394-3411 โทรสาร 0-5394-3433
webmaster@cs.science.cmu.ac.th